Blog

Solar SGE należy do grupy SGE Group

Kim jesteśmy?

Solar SGE

Działamy jako odpowiedzialny, doświadczony partner posiadaczy nieruchomości, instytucji, inwestorów i właścicieli firm, koncentrując się szczególnie na instalacjach fotowoltaicznych. Elastycznie angażujemy się wszędzie tam, gdzie nasza pomoc jest potrzebna – oferując indywidualne usługi jednostkowe (np. doradztwo, projektowanie i rozwój, zarządzanie budową) lub kompleksowe pakiety all inclusive.

Energia odnawialna

Eksplorujemy alternatywne źródła energii

Energia odnawialna

Grupa SGE

W zakresie działalności Grupy SGE są inwestycje w następujących obszarach:

Fotowoltaika

Działamy jako odpowiedzialny, doświadczony partner posiadaczy nieruchomości, instytucji, inwestorów i właścicieli firm, koncentrując się szczególnie na instalacjach fotowoltaicznych.

Energia wiatrowa

Kolejny obszar eksploracji energii odnawialnych rozszerzamy o budowę i rozwój elektrowni wiatrowych.

Serwis

Nieodłącznym elementem każdej inwestycji, niezależnie czy to fotowoltaicznej czy wiatrowej, jest obsługa serwisowa. W tym zakresie specjalizuje się w naszej grupie dedykowana spółka.

Łukasz Atamańczuk
nasza historia

Solar SGE - to sprawdzona firma

Założycielem firmy Solar SGE sp. z o.o sp. k. oraz osobą odpowiedzialną za bieżącą działalność Spółki jest mec. Łukasz Atamańczuk – doświadczony radca prawny oraz menadżer działający od 13 lat w branży energetyki odnawialnej w Polsce. Działalnością Solar SGE oraz powiązanych z nią spółek celowych jest rozwój wielkoskalowych projektów elektrowni fotowoltaicznych, głównie na terenie województwa zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego oraz opolskiego.

Poza projektami, które sami rozwijamy, nabywamy projekty znajdujące się na różnych etapach zaawansowania. Dokonujemy analiz oraz konkretyzujemy potrzeby, aby projekty te ukończyć z powodzeniem. Nasza siła tkwi w kompleksowym, technicznym, ekonomiczno-finansowym i prawnym due diligence. Docelowo spółka Solar SGE chciałaby się stać niezależnym dostawcą energii odnawialnej.

Anna Atamańczuk | Prawnik - Członek zarządu

Absolwentka Wydziału German and Polish Law Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Wydziału prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2019 roku związana z branżą energetyki odnawialnej. Wspiera prawnie development projektów PV, a także uczestniczy przy transakcjach i negocjacjach w zakresie zbywania i nabywania projektów. Zajmuje się obsługą prawną procesów budowlanych farm fotowoltaicznych.

Jakub Lasota | Dyrektor finansowy

Absolwent kierunku Informatyka i Ekonometria na Uniwersytecie Szczecińskim. Ukończył także studia podyplomowe Rachunkowość wg MSSF, EY Academy of Business (MSSF). Zdał egzamin CFA L1 oraz posiada certyfikat Doradcy Alternatywnego Systemu Obrotu GPW.

Specjalizuje się w cyfryzacji specjalistycznych procesów biznesowych oraz metodyce podejmowania decyzji inwestycyjnych związanych z projektami rozwojowymi w tym B+R+I w dużych przedsiębiorstwach. Posiada interdyscyplinarne wykształcenie i doświadczenie (finanse przedsiębiorstw, bankowość, IT, zarządzanie). Ma doświadczenie w obszarach tj.: IT i corporate finance zdobyte w instytucjach finansowych i firmach konsultingowych. Zrealizował kilkadziesiąt projektów doradczych z zakresu: projektowania i implementacji IT w przedsiębiorstwach, analizy strategicznej, wyceny przedsiębiorstw, transakcji kapitałowych, montażu finansowego, oferty prywatnej i alternatywnego rynku obrotu New Connect. Pracował dla najbardziej wymagających polskich i zagranicznych przedsiębiorstw blue-chip.

Misją firmy jest ochrona środowiska poprzez rozwój energetyki odnawialnej w naszym kraju.